En socialt accepterad drog

En socialt accepterad drog Posted on maj 4, 2017

Alla har vi hört olika rykten, råd och rön kring kaffe. Kaffe ger fokus men sömnsvårigheter, ökad förbränning och minskad aptit men kan förvärra magproblem och missfärga tänder. Drycken är beroendeframkallande, men bortsett från det naturligt onyttiga kring ett beroende, är själva drycken sällan räknad som onyttig.

Ett beroende i sig ska aldrig ses som något positivt utan borde alltid betraktas som ett beteende som kräver vaksamhet. Av alla saker man kan vara beroende av är dock kaffe det som är mest socialt accepterat och kanske även det som är mest hälsosamt. Även om beroende är ett negativt skeende i hjärnan kan drycken ej påstås ha en negativ effekt på vår hjärna eftersom den anses ge större uppmärksamhetsförmåga och bättre minne och därför också positiv.

Kaffe är så mycket mer än dess smak, vad som ger oss effekterna är koffeinet. Koffein på verkar CNS, det centrala nervsystemet, likt många andra droger. Skillnaden mellan kaffe och andra droger är väl den att de negativa effekterna ej är lika påträngande, även om beroendet är starkt. Det är få som blir ruinerade av ett kaffeberoende. Kanske skulle vi bli det om kaffepriserna var de samma som för kokain. Kanske skulle kaffe lika gärna kunna vara olagligt och istället skulle vi kunna köpa kokain i matvaruaffären. Kokainet ger oss nämligen också bättre fokus. Dock är priserna och lagarna satt så att vi inte ska kunna komma åt kokainet lika lätt som vi kommer åt koffeinet. När man pratar om positiva och negativa effekter kommer man inte heller undan det faktum att betydligt fler positiva effekter har dokumenterats om kaffe än om kokain, och betydligt fler negativa effekter har påvisats kring kokain än kring kaffe. Om det är ett resultat av objektiv forskning eller om det bara beror på att vi sen lång tid tillbaka har placerat kaffet och koffeinet som en socialt accepterad drog, det är svårt att veta.

Den största skillnaden mellan droger kanske bara är vår syn på de olika substanserna, och vem vet; skulle italienarna fokuserat på att förfina och skapa drycker utav kokainet skulle det kanske vara det vi hade i kopparna på våra frukostbord i stället. Kanske är vår syn på droger ej objektiv utan ett resultat av historien bakom en specifik drog. Har en drog alltid ansetts vara okej följer vi traditionen och ser den som okej.

magnetism