Kaffe, kropp och knopp

Kaffe, kropp och knopp Posted on november 15, 2016

Trots beroendeframkallande substanser har kaffe mer och mer målats i en romantiserande hälsobild. Kaffe kan motverka huvudvärk, förbättra humöret, minska risken för typ-2 diabetes och motverka viss cancer enligt forskningen. Samtidigt ska man inte glömma att både huvudvärk och sviktande humör mycket väl kan komma ur ett omättad beroende skapat av just kaffet, vilket gör att dess positiva effekt mot dessa symptom endast är en cirkel av ett missbruk. Ett missbruk utan svårare bieffekter kanske ändå inte är så farligt som det låter. Kanske kan de positiva effekterna, inte minst de psykologiska, vara värda de negativa. Doften av kaffe på morgonen ger en trygg känsla, som i sin tur ger ett bättre mående. Att kaffet senare även har en uppiggande effekt och kan hjälpa mot alla tidigare nämnda sjukdomar, adderar bara till det positiva.

Kaffet ska kanske inte ses som en hälsomekanism men för gemene man kan det absolut ge en höjd livskvalitet, ett snällt dopingpreparat för både kropp och knopp som skapar en liten guldkant i vardagen. Innan träning agerar drycken prestationshöjande, precis som den ger extra fokus vid kontors- och skolarbete.

magnetism